Vinyl

ป้ายโฆษณา

สถิติผู้เข้าชม

สมาชิก : 5
Content : 87
เว็บลิงก์ : 6
จำนวนครั้งเปิดดูบทความ : 3475135
การเลือกกระเบื้องยางลายไม้ PDF พิมพ์ อีเมล

เทคนิคการเลือกกระเบื้องยางลายไม้ให้ตรงตามความต้องการ

กระเบื้องยางลายไม้ได้รับความนิยมมากขึ้นเนื่องจากมีการพัฒนาสินค้าให้ตรงตามความต้องการใช้งานมากขึ้น

แต่อย่างไรก็ตามกระเบื้องยางที่มีหลากหลายนั้นความเลือกอย่างไรจึงจะคุ้มเงินมากที่สุด

1. กำหนดความหนาของกระเบื้องยางที่ต้องการ

ความหนา 2.0 2.5 3.0 4.0 5.0 เป็นตัวชี้วัดการรับน้ำหนักของพื้นกระเบื้องยาง หากพื้นที่ต้องรับน้ำหนักมาก

ควรเลือกกระเบื้องยางที่หนา แต่อย่งไรก็ดีความหนายิ่งมาก ค่าใช้จ่ายก็ยิ่งสูงตาม

2. แหล่งผลิต

กระเบื้องยางที่หลากหลายแหล่งผลิต แต่แหล่งผลิตที่ได้รับการยอมรับจากเกาหลี เนื่องจากผสมเนื่้อพลาสติกเกรดสูง

ทำให้สามารถติดตั้งได้สนิท และมีความยืดหยุ่นต่อการเปลี่ยนแปลงของอุณหภูมิได้ดี

3. ระบบการติดตั้ง

การติดตั้งมีหลายระบบ ทั้งระบบกาวและคลิก ระบบการนั้นใช้ได้กับกระเบื้องยางหนา 2.0-3.0 มม. เนื่องจากน้ำหนักที่เบา

จึงต้องใช้กาวนั้นการติดยึด ส่วนระบบคลิกนั้นสามารถุติดตั้งด้วยระบบคลิกล็อคได้ทันที

4 ติดตั้งเองได้ไหม

หลายท่านนัก DIY ต้องการติดตั้งเองจะทำได้ไหม ตอบว่าได้ แต่ ควรจะมีพื้นฐานดังนี้

4.1 พื้นที่ปรับระดับได้ดี

4.2 ทำความสะอาดพื้นที่ ไม่ให้มีฝุ่นมาเกาะกาว จำทำให้การติดตั้งนั้นไม่ได้คุณภาพ

4.3 หาจุดแบ่งกึ่งกลางเพื่อหาแนวของพื้น

4.4 ละเลงกาว ทาให้เสมอกัน

4.5 วางกระเบื้องยางลงไป

หากไม่แน่ใจควรให้ช่างมาติด หากติดเองก็ใจเย็นๆกันหน่อย เพื่องานที่เรียบร้อย

 
RocketTheme Joomla Templates